เราดำเนินการทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อให้การประมูลของเราเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะทำการเสนอราคาและซื้อ

การลงทะเบียนและการวางเงินมัดจำ

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมประมูล ท่านอาจจะต้องวางเงินมัดจำก่อนทำการยื่นประมูล ซึ่งเงินมัดจำนี้สามารถรับคืนได้ในภายหลัง โปรดทราบว่า คุณต้องแสดง บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเมื่อคุณลงทะเบียนที่สถานที่ประมูล (เช่น ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในทุกการประมูล

ทุกรายการจะขายให้กับผู้ที่ให้ราคาสูงสุดในวันประมูลโดยไม่มีการกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำหรือการกำหนดราคาขั้นต่ำ เจ้าของไม่สามารถประมูลรายการที่ตนเองกำลังขายได้ ไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้ และทุกการขายเป็นที่สุด หากคุณเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเมื่อผู้ดำเนินการประมูลประกาศว่า รายการดังกล่าวถูกขายให้กับคุณ คุณจะกลายเป็นเจ้าของคนใหม่

ทุกสิ่งที่ขายขาย "ตามที่เป็นอยู่"

ขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมสถานที่ประมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการซื้อก่อนประมูลในวันประมูล ท่านอาจให้ตัวแทนของท่านแวะเยี่ยมสถานที่จัดการประมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนวันประมูลได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับผู้ซื้อ

ผู้ที่ประมูลได้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการของสินค้าในแต่ละชุดที่ประมูลได้ (ค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งต่อสินค้าหนึ่งชุด):

  • ค่าธรรมเนียม 2.5% จะถูกคิดสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในราคาสูงกว่า 2,500 สูงสุดไม่เกิน 950 ต่อรายการ (ตามสกุลเงินที่มีการประมูล หรือในประเทศญี่ปุ่น สูงสุดไม่เกิน 95,000 เยน สำหรับสินค้าที่จำหน่ายราคาสูงกว่า 250,000 เยน).
  • ค่าธรรมเนียม 10 % จะถูกคิดสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในราคา 2,500 หรือต่ำกว่า (ตามสกุลเงินที่มีการประมูล หรือ 250,000 เยนในประเทศญี่ปุ่น).
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกจัดเก็บทั้งการยื่นประมูล ณ สถานที่จัดการประมูล ผ่านระบบออนไลน์ และการมอบอำนาจผ่านตัวแทน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการนี้จะไม่ถูกจัดเก็บสำหรับผู้ยื่นประมูลโดยตรงสำหรับการประมูลที่จัดขึ้นที่ฟาร์ม

การชำระเงินและการถอน

ต้องชำระเงินสำหรับสินค้าที่ประมูลเต็มจำนวนภายในเจ็ดวัน (7) วัน หลังจากวันสิ้นสุดการประมูล.
ผู้ซื้อไม่สามารถลบการซื้อของตนออกจากสถานที่ประมูลได้จนกว่าจะได้ชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มตามจำนวน.
หาก Ritchie Bros. ไม่สามารถส่งมอบโดยปราศจากสิทธิเรียกร้องในสิ่งที่ซื้อได้ ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนราคาที่ซื้อ.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประมูล

ข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น เมื่อคุณเข้าร่วมการประมูล คุณต้องทบทวนและเห็นชอบข้อกำหนดเเละเงื่อนไขฉบับเต็มก่อนที่จะเสนอราคา (รวมถึงในแค็ตตาล็อครายการของคุณ และเมื่อคุณเข้าร่วมการประมูลแบบออนไลน์) กรุณาทบทวนข้อกำหนดเเละเงื่อนไขฉบับเต็มด้วยความละเอียดรอบคอบ

ทางเลือกการเข้าร่วมประมูลที่สะดวกสบาย

In person at the auction site

Anyone can register and bid in person at our live auctions.

Bidding online in real time

Bid online at any Ritchie Bros. auction around the world.

By proxy bid

Place a proxy bid if you want to bid on two items being sold around the same.

In a Timed Auction

Check our website, the auction brochure or your auction day listing catalog to find out if items are being sold by Timed Auction.