Journal Content

การชำระเงิน

Ritchie Bros. มีหลากหลายวิธีการชำระค่าสินค้าให้คุณเลือกใช้:

  • รับสินเชื่อสูงสุด 100% ดาวน์ 0 บาท ไม่ต้องผ่อนชำระเป็นเวลา 90 วันแรก* หรือเลือกใช้บริการเช่าแบบต่างๆ จาก Ritchie Bros. Financial Services
  • ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ดูบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อชำระเงิน
  • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ใช้บริการชำระเงินออนไลน์ของเราเพื่อชำระค่าสินค้าด้วย Visa หรือ MasterCard หรือ AMEX การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั้งหมดจะมีค่าบริการ iClosing 2.95%
  • ล็อคอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการสำหรับการซื้อสินค้าประมูลระหว่างประเทศ และชำระเงินในสกุลเงินหลักของคุณโดยใช้ Ritchie Bros. Financial Services Currency Exchange (ขณะนี้ใช้ได้กับสินค้าประมูลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)
  • เราไม่รับ EFT ในขณะนี้

ชำระค่าสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์


เกี่ยวกับการชำระเงิน

กฎและวิธีการชำระเงินขึ้นอยู่กับสถานที่ประมูล

 

สินค้าทุกตัวในการประมูลของ Ritchie Bros. มีจำหน่าย "ตามสภาพ ตามสถานที่" การขายทั้งหมดเป็นที่สิ้นสุดและการขายจะไม่อาจเป็นโมฆะได้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

หาก Ritchie Bros. ไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สิ้นสุดการประมูล อาจมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ และจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ iClosing 2.95% สำหรับธุรกรรมนั้นๆ ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรเครดิต

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับการซื้อสินค้าประมูลจะต้องไม่เกิน 10,000 ต่อธุรกรรมในสกุลเงินของการประมูล (หรือ 1,000,000 เยนของญี่ปุ่น)


ต้องการความช่วยเหลือไหม โปรดอีเมลหรือโทรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: +1.800.211.3983
ยุโรป: +31.765.242.600
ตะวันออกกลาง: +971.4.812.0600
สากล: +1.778.331.5939