ต้องวางเงินมัดจำเพื่อประมูล คุณได้ลงทะเบียนสำหรับประมูลแล้ว การลงทะเบียนของคุณถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ csg@rbauction.com สำหรับความช่วยเหลือ เริ่มประมูลแล้วในขณะนี้ เข้าร่วมการประมูลสด เข้าการประมูลแบบดูเท่านั้น เข้าสู่การประมูลแบบกำหนดเวลา ลงทะเบียน วางเงินมัดจำสำหรับประมูล ยังไม่เริ่มการแพร่ภาพ การแพร่ภาพสิ้นสุดแล้ว /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019101&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019101&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019101&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2019101 /myaccount/-/speedy-today-auction/2019101 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} คุณชนะ {0} ล็อต!

Please note our auction schedule has changed: see late additions brochure for updates

Orlando, FL, USA

วันจันทร์ 18 ก.พ., 2562 ถึง วันเสาร์ 23 ก.พ., 2562
เริ่ม 8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
เริ่มการประมูลแบบจำกัดเวลา 8:00 ก่อนเที่ยง วันพฤหัสบดี 14 ก.พ., 2562
บริษัท Ritchie Bros. Auctioneers
700 Ritchie Road, Davenport, FL, USA 33897
โทรศัพท์. +1(863) 420-9919
โทรสาร. +1(863) 420-2447

ต้องการเงินทุนใช่ไหม

ขอการอนุมัติล่วงหน้า
วิธีการประมูลเพิ่มเติม

สำหรับประมูลหรือดูเท่านั้น

ล็อตประมูลแบบจำกัดเวลา 10000 - 15982

การประมูลอุปกรณ์ของรัฐแบบไม่จำกัด

เตรียมพร้อมสำหรับการประมูลรถบรรทุกและอุปกรณ์แบบไม่จำกัดของ Richie Bros.! ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ รถบรรทุก และอื่นๆ อีกมากมาย — โดยไม่ต้องมีราคาประมูลขั้นต่ำ คุณ สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์

ต้องการขายอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกหรือไม่ติดต่อเราเพื่อขายอุปกรณ์ของคุณ

ตารางการประมูล

แสดงประเภทของเครื่องจักร ซ่อนประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 1 - Ring 1

วันจันทร์ 18 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
1-573
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 1 - Ring 2

วันจันทร์ 18 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
10:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
574-825
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 1 - Ring 3

วันจันทร์ 18 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
826-1372
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 2 - Ring 1

วันอังคาร 19 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
1373-1858
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 2 - Ring 2

วันอังคาร 19 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
1859-2301
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 3 - Ring 1

วันพุธ 20 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
2302-2741
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 3 - Ring 2

วันพุธ 20 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
2743-3104
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 3 - Ring 3

วันพุธ 20 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณของแหวนนี้สิ้นสุดลงแล้ว
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
3105-3507
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 4 - Ring 1

วันพฤหัสบดี 21 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
3508-4020
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 4 - Ring 2

วันพฤหัสบดี 21 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
10:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
4021-4241
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 5 - Ring 1

วันศุกร์ 22 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
4242-4809
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 5 - Ring 2

วันศุกร์ 22 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
4810-5402
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 5 - Ring 3

วันศุกร์ 22 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:30 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
5403-5686
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 6 - Ring 1

วันเสาร์ 23 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
5687-6381
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 6 - Ring 2

วันเสาร์ 23 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
6382-6939
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลสด: Day 6 - Ring 3

วันเสาร์ 23 ก.พ., 2562
การกระจายสัญญาณเริ่มต้นที่:
9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
6940-7473
แสดงประเภทของเครื่องจักร

การประมูลแบบกำหนดเวลา:

การยื่นราคาเริ่มต้นเมื่อ:
วันพฤหัสบดี 14 ก.พ., 2562
8:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
สินค้าที่มีการประมูลแบบกำหนดเวลาทั้งหมด:
10000 - 15982
การยื่นราคาปิดลงเมื่อ:
เวลาปิด:
การประมูลปิดเนื่องจากความขัดข้อง ล็อต 10000 จะขายเมื่อเวลา 9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
10000 - 11065
แสดงประเภทของเครื่องจักร
การยื่นราคาปิดลงเมื่อ:
เวลาปิด:
การประมูลปิดเนื่องจากความขัดข้อง ล็อต 11066 จะขายเมื่อเวลา 9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
11066 - 12473
แสดงประเภทของเครื่องจักร
การยื่นราคาปิดลงเมื่อ:
เวลาปิด:
การประมูลปิดเนื่องจากความขัดข้อง ล็อต 12474 จะขายเมื่อเวลา 9:00 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
12474 - 13377
แสดงประเภทของเครื่องจักร
การยื่นราคาปิดลงเมื่อ:
เวลาปิด:
การประมูลปิดเนื่องจากความขัดข้อง ล็อต 13378 จะขายเมื่อเวลา 8:30 ก่อนเที่ยง ({0} {1}เขตเวลาของคุณ)
ล็อต:
13378 - 15982
แสดงประเภทของเครื่องจักร

เตรียมพร้อมสำหรับการประมูล

ลงทะเบียนประมูล

หากคุณต้องการประมูลด้วยตนเอง ณ สถานที่ประมูล ตรวจสอบด้านล่างว่าการลงทะเบียนสำหรับการประมูล ณ สถานที่ปรูมูลเริ่มขึ้นเมื่อใด หากคุณต้องการประมูลออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อประมูลออนไลน์ตอนนี้เลย โปรดสังเกต: คุณอาจจำเป็นต้องวางเงินมัดจำการประมูลที่คุณจะได้รับคืนในภายหลัง

ชมอุปกรณ์ก่อน

ดูข้อมูลอุปกรณ์โดยละเอียดและรูปภาพออนไลน์ คุณยังสามารถทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ได้ที่สถานที่จัดประมูล หรือส่งคนมาทดสอบหรือตรวจสอบแทนคุณได้ อย่าลืมว่าทุกรายการขายตามสภาพ

ตรวจสอบตารางแล้วประมูล!

ตรวจสอบตารางการประมูลก่อนวันประมูลเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าการประมูลจะมีขึ้นเมื่อใดและที่ใด เข้าสู่ระบบออนไลน์หรือเดินทางมาที่สถานที่ประมูลก่อนเวลาประมูล—เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการประมูล!

การลงทะเบียนและการประมูล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์ประมูลใน Orlando, FL

วิธีการต่างๆ สำหรับประมูล

การประมูลสด

อื่นๆ

สกุลเงิน
USD

เวลาทำการและการลงทะเบียน

เวลาทำการของสถานที่ปกติ

Regular hours: Mon-Fri, 8 am-5 pm
Registration: Feb 14-17, 8 am-5 pm
Sale days office hours: Feb 18-23, 6 am-6 pm
Open weekends: Feb 16-24, 8 am-5 pm
Parking lot shuttle bus: Feb 10-17, 8 am-5 pm & Feb 18-23, 6 am-6 pm

Timed auction lots
Bidding starts: Feb 14


ดูตัวแทนทั้งหมด

การตรวจสอบ
Yard access/check-in: Mon-Fri, 8 am-4 pm
Yard shuttle cart service: Feb 14-17, 8 am-4 pm & Feb 18-23, 6 am-6 pm


วันที่นำออก: Tuesday, Apr 9, 2019

การนำส่งและการรับเครื่องจักร

ลงทะเบียนที่หน้างาน
กำลังเริ่ม วันพฤหัสบดี 14 ก.พ., 2562

แผนที่การประมูล

แสดงบนแผนผัง

Street View เรียกดูแผนที่จากGoogle Maps
  • สถานที่การประมูล
  • สำนักงานใหญ่การประมูล
  • NEW Customer Parking

รับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการประมูล

เราขอเสนอบริการด้านการเงินที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกสำหรับการให้เช่าในด้านต่างๆ ส่วนมาก

ตรวจสอบราคาขายในอดีต

ก่อนที่คุณจะซื้อหรือขาย สร้างบัญชีและตรวจสอบผลการประมูลล่าสุด—จากรายการสิ่งของมากกว่า 780,000 รายการ!

ขายในการประมูลนี้

ไม่ว่ากิจการของคุณจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนเราสามารถช่วยคุณขายได้—มันรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปราศจากความยุ่งยาก