ประเมินราคา

รับการประเมินที่รวดเร็ว แม่นยำสำหรับเครื่องจักรของคุณ

งานปรับปรุง

การส่งสินค้า

ค้นหาการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่ประมูลนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยอย่างไร