เราดำเนินการทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อให้การประมูลของเราเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะทำการเสนอราคาและซื้อ

การลงทะเบียนและการวางเงินมัดจำ

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมประมูล ท่านอาจจะต้องวางเงินมัดจำก่อนทำการยื่นประมูล ซึ่งเงินมัดจำนี้สามารถรับคืนได้ในภายหลัง โปรดทราบว่า คุณต้องแสดง บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเมื่อคุณลงทะเบียนที่สถานที่ประมูล (เช่น ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในทุกการประมูล

ทุกรายการจะขายให้กับผู้ที่ให้ราคาสูงสุดในวันประมูลโดยไม่มีการกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำหรือการกำหนดราคาขั้นต่ำ เจ้าของไม่สามารถประมูลรายการที่ตนเองกำลังขายได้ ไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้ และทุกการขายเป็นที่สุด หากคุณเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเมื่อผู้ดำเนินการประมูลประกาศว่า รายการดังกล่าวถูกขายให้กับคุณ คุณจะกลายเป็นเจ้าของคนใหม่

ทุกสิ่งที่ขายขาย "ตามที่เป็นอยู่"

ขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมสถานที่ประมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการซื้อก่อนประมูลในวันประมูล ท่านอาจให้ตัวแทนของท่านแวะเยี่ยมสถานที่จัดการประมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนวันประมูลได้

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับผู้ซื้อ

ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม:

  • ล็อตสินค้าที่ซื้อแต่ละล็อตจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ (a) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคา 5,000 หรือต่ำกว่า หรือ (b) 3.85% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 5,000 ไปจนถึง 33,500 โดยค่าธรรมเนียมต่ำสุดอยู่ที่ 500 ต่อล็อต หรือ (c) 1,290 สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 33,500 (ในสกุลเงินของการประมูล) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมีผลกับการซื้อขายหน้างาน การซื้อขายออนไลน์ และการซื้อขายโดยตัวแทน และจะยกเว้นสำหรับการซื้อที่หน้าฟาร์มด้วยตนเอง ข้อยกเว้นต่อไปนี้จะมีผลกับการซื้อขายที่กล่าวถึงข้างต้น ล็อตสินค้าที่ซื้อแต่ละล็อตจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้:
  • ข้อยกเว้นต่อไปนี้จะมีผลกับการซื้อขายที่กล่าวถึงข้างต้น ล็อตสินค้าที่ซื้อแต่ละล็อตจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้:
    • ญี่ปุ่น – (a) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคา 500,000 เยนหรือต่ำกว่า หรือ (b) 3.85% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 500,000 เยนไปจนถึง 3,400,000 เยน โดยค่าธรรมเนียมต่ำสุดอยู่ที่ 50,000 เยนต่อล็อต หรือ (c) 130,000 เยนสำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 3,400,000 เยน;
    • จีน – (a) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคา 30,000 RMB หรือต่ำกว่า หรือ (b) 3.85% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 30,000 RMB ไปจนถึง 200,000 RMB โดยค่าธรรมเนียมต่ำสุดอยู่ที่ 3,000 RMB ต่อล็อต หรือ (c) 7700 RMB สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า 200,000 RMB; และ
    • สหราชอาณาจักร - (a) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคา £5,000 หรือต่ำกว่า หรือ (b) 3.85% สำหรับสินค้าทุกล็อตที่ขายในราคาสูงกว่า £5,000 โดยค่าธรรมเนียมต่ำสุดอยู่ที่ £500 ต่อล็อต.

การชำระเงินและการถอน

ต้องชำระเงินสำหรับสินค้าที่ประมูลเต็มจำนวนภายในเจ็ดวัน (7) วัน หลังจากวันสิ้นสุดการประมูล.
ผู้ซื้อไม่สามารถลบการซื้อของตนออกจากสถานที่ประมูลได้จนกว่าจะได้ชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มตามจำนวน.
หาก Ritchie Bros. ไม่สามารถส่งมอบโดยปราศจากสิทธิเรียกร้องในสิ่งที่ซื้อได้ ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนราคาที่ซื้อ.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประมูล

ข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น เมื่อคุณเข้าร่วมการประมูล คุณต้องทบทวนและเห็นชอบข้อกำหนดเเละเงื่อนไขฉบับเต็มก่อนที่จะเสนอราคา (รวมถึงในแค็ตตาล็อครายการของคุณ และเมื่อคุณเข้าร่วมการประมูลแบบออนไลน์) กรุณาทบทวนข้อกำหนดเเละเงื่อนไขฉบับเต็มด้วยความละเอียดรอบคอบ

Additional Notes

Auction Company Bond #0470724

Title and Registration Certificates

Items purchased that require a Title or Registration Certificate must be paid for by cash or certified check on the day of the auction; all Titles and Registration Certificates will be mailed to the purchaser ten (10) banking days after payment is received.

Notice to Foreign Buyers

Purchases in the United States are payable in U.S. funds. Some equipment may require modifications to meet import and safety regulations. To avoid potential problems, please contact your customs broker for more information prior to bidding.

All foreign buyers must pay the applicable Arizona State Sales Tax at the time of payment. Ritchie Bros. will refund this tax payment if proper export documentation is received within thirty (30) days of the auction.

State sales tax

8.6% Arizona state sales tax will be applied to all purchases. Goods being exported may be exempt. Contact the auction site for more information.

Please note the new tax law effective Jan 1, 2015 for the State of Arizona concerning non-resident purchases.